Sienitie 46 00760 HELSINKI | +358 44 5555 135 | etunimi.sukunimi@bowexim.fi

Kojepistorasiat ja -vastakkeet, IP44, 230V-415V

TuotekoodiNimike
16A Schuko pistorasiat
3101-310-09001x16A - Schuko Pistorasia(16A) (sininen)
3101-312-0600Pistorasia Din-kiskoon
3101-312-0610Pistorasia Din-kiskoon (LEDillä)
Kojepistorasia 3X16A, IP44, Jousiliittimillä
3020-321-09703x16A / Upotettava, suora (70x70)
3020-322-09753x16A / Upotettava, suora (75x75)
3020-309-09003x16A / Upotettava, vino
3020-307-09003x16A / Pinta-asennettava
Kojevastake 3X16A, IP44, Jousiliittimillä
3020-319-09703x16A / Upotettava, suora (70x70)
3020-318-09003x16A / Upotettava, vino
3020-312-09003x16A / Pinta-asennettava
Kojepistorasia 5X16A, IP44, Jousiliittimillä
3005-321-16705x16A / Upotettava, suora (70x70)
3005-322-16755x16A / Upotettava, suora (75x75)
3005-309-16005x16A / Upotettava, vino
3005-307-16005x16A / Pinta-asennettava
Kojevastake 5X16A, IP44, Jousiliittimillä
3005-319-16705x16A / Upotettava, suora (70x70)
3005-320-16755x16A / Upotettava, suora (75x75)
3005-318-16005x16A / Upotettava, vino
3005-312-16005x16A / Pinta-asennettava
Kojepistorasia 5X32A, IP44, Jousiliittimillä
3007-321-16705x32A / Upotettava, suora (70x70)
3007-322-16755x32A / Upotettava, suora (75x75)
3007-309-16005x32A / Upotettava, vino
3007-307-16005x32A / Pinta-asennettava
Kojevastake 5X32A, IP44, Jousiliittimillä
3007-319-16705x32A / Upotettava, suora (70x70)
3007-320-16755x32A / Upotettava, suora (75x75)
3007-318-16005x32A / Upotettava, vino
3007-312-16005x32A / Pinta-asennettava
Kojepistorasia 5X63A, IP44, Ruuviliittimillä
3133-322-16005x63A / Upotettava, suora (100x107)
3133-309-16005x63A / Upotettava, vino (100x107)
3133-307-16005x63A / Pinta-asennettava
Kojevastake 5X63A, IP44, Ruuviliittimillä
3133-320-16005x63A / Upotettava, suora (100x100)
3133-318-16005x63A / Upotettava, vino (100x107)
3133-312-16005x63A / Pinta-asennettava