EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen soveltaminen Bowexim Electric Oy:ssä

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 (GDPR) astuu voimaan 25.5.2018. Bowexim Electric Oy täyttää asetuksen mukaiset velvoitteet ja noudattaa kaikilta osin mainittua tietosuoja-asetusta.

Bowexim Electric Oy toimii henkilötietojen rekisterinpitäjänä omien asiakas- ja markkinointirekistereidensä osalta. Tallennamme ja käsittelemme henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) sekä henkilötietolain (523/1999) mukaisesti.

Rekistereiden suojaus

Vastaamme tallentamistamme henkilötiedoista, emmekä luovuta tai myy henkilötietoja kolmansille osapuolille. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Paperiaineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti. Rekisterin tietojen käyttöoikeus on vain niillä Bowexim Electric Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään.

Henkilöstölle on laadittu ohjeistus asetuksen mukaisista tietosuojakäytännöistä. Jokaisen työntekijän vastuulla on huolehtia omassa työssään, että tietosuojaohjeistuksia noudatetaan.

Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä, peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin. Tietojen tarkistuspyyntö on toimitettava Bowexim Electric Oy:lle kirjallisena ja tarkistusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Pyrimme vastaamaan asiakkaalle kirjallisesti EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa)

Asiaan liittyvät tiedustelut pyydetään lähettämään sähköpostitse osoitteeseen info@bowexim.fi.